Voorwaarden bij gebruik van Forum Diatonicum

Home Forums Forum Diatonicum Voorwaarden bij gebruik van Forum Diatonicum

Weergave van 0 geneste reacties
 • Auteur
  Berichten
  • #1563
   Sietze
   Sleutelbeheerder

   Voorwaarden Forum Diatonicum

   Dit forum wordt beheerd door het Forum Diatonicum team, momenteel Sietze Ketelaar en Frans Tromp (hierna ‘wij’ of ‘ons’ genoemd). Bij het gebruik van onze site accepteert u als gebruiker (‘u’) onze algemene voorwaarden.

   Gebruik van dit Forum
   Dit Forum wordt aangeboden en onderhouden voor uw persoonlijk gebruik. De toegang tot en het gebruik van deze pagina’s houdt in dat u akkoord gaat met deze voorwaarden. Ze treden in werking vanaf de datum waarop u dit Forum voor het eerst gebruikt.

   U stemt ermee in deze site alleen te gebruiken voor legale doeleinden en op een manier die geen inbreuk maakt op de rechten van of het gebruik en genot van deze site door een derde partij.
   Een dergelijke inbreuk omvat, in de breedste zin des woords, gedrag dat onwettig is, of dat een ander lastig valt en/of leed of ongemak kan veroorzaken, het plaatsen of bespreken van obscene of aanstootgevende inhoud, en het verstoren van de normale gang van zaken en de uitwisseling van vragen en antwoorden in ons forum.

   U stemt er mee in geen auteursrechtelijk beschermd materiaal te plaatsen, tenzij u de eigenaar bent van het auteursrecht of u schriftelijke toestemming heeft van de eigenaar van het auteursrechtelijk beschermde materiaal. Spam, ‘flooding’, advertenties, kettingbrieven, piramidespelen en verzoeken daartoe zijn ook verboden op dit forum.

   Het is verboden om via deze website enig onwettig, lasterlijk, obsceen, aanstootgevend of schandalig materiaal te plaatsen of te verzenden, of enig materiaal dat gedrag vormt of aanmoedigt dat zou worden beschouwd als een strafbaar feit, dat waarschijnlijk aanleiding zou kunnen geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins in strijd is met wet. We zullen volledig samenwerken met alle wetshandhavingsinstanties of gerechtelijke bevelen die ons wettig verzoeken of instrueren om de identiteit bekend te maken van iedereen die dergelijke informatie of materialen op deze website plaatst.

   De verzamelde informatie wordt niet gedeeld met andere organisaties voor commerciële doeleinden.

   Forumgebruik
   U blijft als enige verantwoordelijk voor de inhoud van uw geplaatste berichten. Bovendien gaat u ermee akkoord de eigenaren van dit forum, alle gerelateerde websites aan dit forum, zijn personeel en zijn dochterondernemingen schadeloos te stellen en te vrijwaren. De eigenaren van dit forum behouden zich ook het recht voor om uw identiteit (of andere gerelateerde informatie die op deze service is verzameld) bekend te maken in het geval van een formele klacht of juridische actie die voortvloeit uit een situatie die wordt veroorzaakt door uw gebruik van dit forum.

   Merk op dat het voor het personeel of de eigenaren van het forum onmogelijk is om de geldigheid van berichten te bevestigen. Houd er rekening mee dat we de geplaatste berichten niet actief volgen en als zodanig niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud ervan. We bieden geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van de gepresenteerde informatie. De geplaatste berichten geven de mening weer van de auteur (dus van u), en niet noodzakelijk de mening van het forum, de medewerkers (wij), de redactie van het Diatonisch Nieuwsblad.
   Iedereen die vindt dat een geplaatst bericht aanstootgevend is, wordt aangemoedigd om onmiddellijk een beheerder of moderator van het forum op de hoogte te stellen. Het personeel en de eigenaar van het forum behouden zich het recht voor om aanstootgevende inhoud te verwijderen, binnen een redelijke termijn, als zij oordelen dat verwijdering noodzakelijk is. Dit is een handmatig proces, maar besef alstublieft dat ze bepaalde berichten mogelijk niet onmiddellijk kunnen verwijderen of bewerken. Dit beleid is ook van toepassing op profielinformatie van leden.

   U heeft de mogelijkheid om, terwijl u zich registreert, uw gebruikersnaam te kiezen. We raden u aan de naam duidelijk en fatsoenlijk te houden. Met dit gebruikersaccount dat u gaat registreren, gaat u ermee akkoord om uw wachtwoord nooit aan iemand anders te geven behalve een beheerder, voor uw eigen veiligheid en om geldigheidsredenen. U stemt er ook mee in om nooit het account van iemand anders te gebruiken om welke reden dan ook. We raden u ook ten zeerste aan om een complex en uniek wachtwoord voor uw account te gebruiken om accountdiefstal te voorkomen.

   Nadat u zich heeft geregistreerd en inlogt op dit forum, kunt u een gedetailleerd profiel invullen. Het is uw verantwoordelijkheid om accurate en nauwkeurige informatie te presenteren. Alle informatie waarvan de forumeigenaar of het personeel vaststelt dat deze onnauwkeurig of vulgair van aard is, zal met of zonder voorafgaande kennisgeving worden verwijderd. Er kunnen passende sancties van toepassing zijn.

   Houd er rekening mee dat bij elk bericht uw IP-adres wordt geregistreerd, voor het geval u van dit forum moet worden verbannen of uw ISP moet worden gecontacteerd. Dit gebeurt alleen in het geval van een grove schending van deze overeenkomst.

   Houd er ook rekening mee dat de software een cookie, een tekstbestand met stukjes informatie (zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord), in de cache van uw browser plaatst. Dit wordt uitsluitend gebruikt om u aangemeld / afgemeld te houden. De software verzamelt of verzendt geen andere vorm van informatie naar uw computer.

   Moderatie en klachtafhandeling
   We behouden ons het recht voor om berichten te bewerken of te verwijderen waarvan we denken dat het in strijd is met het doel van het forum, of dat het andere gebruikers waarschijnlijk leed zal bezorgen.
   Als u vindt dat een bericht op oneerlijke wijze is gewijzigd of verwijderd, kunt u de moderatoren op de hoogte brengen van uw zorg of commentaar.
   Als u niet tevreden bent met de reactie die u van een moderator krijgt, kunt u een beroep doen op de andere moderator om uw probleem opnieuw te bekijken. De beslissing van de tweede moderator over uw beroep is definitief en bindend. We behouden ons het recht voor om elk lid te verbannen dat het resultaat van het beroep niet respecteert.

   Linken naar deze website en forum
   Forum Diatonicum moedigt andere websites aan om ernaar te linken
   We verwelkomen en moedigen andere websites aan om te linken naar de informatie die op deze pagina’s wordt gehost. U hoeft geen toestemming te vragen om te linken, en we kunnen eventueel tekst, formuleringen en afbeeldingen voor de links leveren.

   Disclaimer
   Deze website, en alle software of scripts erop, worden geleverd ‘zoals ze zijn’, zonder enige verklaring of goedkeuring en zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, de geïmpliceerde garanties van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, compatibiliteit, veiligheid, volledigheid en nauwkeurigheid.

   We garanderen niet of verklaren niet dat de functies in het materiaal dat beschikbaar is op deze site ononderbroken of foutloos zullen zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat deze site of de server die deze beschikbaar stelt vrij is van virussen of de volledige functionaliteit, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de materialen vertegenwoordigt.

   Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor enige uitgave, verlies of schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, indirecte of gevolgschade of schade, of enige uitgave, verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik of verlies van gebruik van gegevens, of winstderving. , voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze website, of het vertrouwen op de inhoud ervan.

   Geen enkele gegevensoverdracht via internet kan als volledig veilig worden gegarandeerd. Hoewel we er naar streven om dergelijke informatie te beschermen, geven we geen garantie en kunnen we de veiligheid van de informatie die u naar ons verzendt niet garanderen. Dienovereenkomstig wordt alle informatie die u naar ons verzendt, op eigen risico verzonden.

   Het materiaal op deze website en dit forum kan de standpunten of aanbevelingen van gebruikers en derden bevatten, die niet noodzakelijk de standpunten van ons weerspiegelen, of onze toewijding aan een bepaalde actie aangeven. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijk materiaal van derden.

   Links naar externe websites
   Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van een gelinkte site.
   Links op deze website leiden naar andere websites die niet onder onze controle staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte sites. Het vermelden en linken mag niet worden opgevat als een goedkeuring van welke aard dan ook en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud. We kunnen niet garanderen dat deze links altijd werken en hebben geen controle over de beschikbaarheid van de gelinkte pagina’s.

   Virus bescherming
   We doen er alles aan om ons materiaal in alle productiestadia te controleren en te testen.
   U moet uw eigen voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de apparatuur en software die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website, u niet blootstelt aan het risico van virussen, kwaadaardige computercode of andere vormen van interferentie die uw eigen computersysteem kunnen beschadigen. Het is altijd verstandig om een antivirusprogramma uit te voeren op al het materiaal dat van internet wordt gedownload.
   We kunnen geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor enig verlies, verstoring of schade aan uw gegevens of uw computersysteem dat kan optreden tijdens het gebruik van materiaal dat is afgeleid van deze website.

   Aanpassingen en updates van deze voorwaarden
   We kunnen deze algemene voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Controleer dit regelmatig. Als u deze website blijft gebruiken nadat er een wijziging is doorgevoerd, gaat u akkoord met de wijziging.

   Algemeen
   Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het niet naleven van deze algemene voorwaarden indien een dergelijk verzuim te wijten is aan een omstandigheid die redelijkerwijs buiten onze controle ligt.
   Als we bij één gelegenheid afstand doen van enige rechten die ons onder deze algemene voorwaarden ter beschikking staan, betekent dit niet dat bij een andere gelegenheid automatisch afstand wordt gedaan van die rechten.
   Als een van deze voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig wordt verklaard, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht.

   Rechtsbepalingen
   Deze algemene voorwaarden worden beheerd door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. Elk geschil dat onder deze algemene voorwaarden ontstaat, valt onder de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbank.

Weergave van 0 geneste reacties
 • Het onderwerp ‘Voorwaarden bij gebruik van Forum Diatonicum’ is gesloten voor nieuwe reacties.